Categoriearchief: Uncategorized

brandveiligheid

4 tips om de brandveiligheid in je bedrijf te verhogen

Als je een eigen bedrijf hebt is de brandveiligheid een van de belangrijkste zaken die je goed op orde moet hebben. Je wilt immers niet dat je door brand onherstelbare schade aan je bedrijf oploopt. Daarnaast kun je boetes krijgen als je bedrijfspand aantoonbaar niet voldoet aan de eisen, wat ook bijzonder zonde is van het geld. Daarom hebben voor je bedrijf een paar tips op een rijtje gezet.

Bewaar brandgevaarlijke of waardevolle spullen een speciale brandkast

Op het moment dat je ergens in je bedrijfspand zeer waardevolle spullen hebt opgeslagen, is het aan te raden om deze in een speciale brandkast te bewaren. In het geval dat er brand uitbreekt, voorkom je dat deze spullen schade oplopen. Heb je daarnaast ook veel brandgevaarlijke producten in de opslag? Bewaar die dan ook in een (aparte) brandkast. Zo voorkom je dat een klein brandje heel snel uitgroeit tot een grote brand.

Heb een plan in het geval van defecte brandmelders

Het is verplicht om in je bedrijf werkende brandmelders te hebben. Het is echter mogelijk dat deze brandmelders door middel van een verbouwing, storing of ander incident niet meer werken. Als je daardoor de werkzaamheden tijdelijk moet stilleggen kan dat veel geld kosten. Zorg daarom altijd dat je een plan hebt om toch door te kunnen gaan. Een goed tijdelijk alternatief is een brandwacht inhuren. Dit is een gecertificeerd persoon die op de zaak aanwezig is en garant staat voor de brandveiligheid. Eigenlijk kunnen zij dus de brandmeldinstallatie tijdelijk vervangen.

Loop met enige regelmaat een checklist voor brandveiligheid na

Er zijn verschillende websites te vinden met een checklist voor brandveiligheid volgens de wettelijke eisen. Het is erg verstandig om in je bedrijf ook een checklist bij de hand te hebben en die eens in de zoveel tijd na te laten lopen. Vaak bevatten deze checklists punten over de volgende zaken:

  • Aanwezigheid en toegankelijkheid van vluchtwegen
  • Aanwezigheid, zichtbaarheid en functionaliteit van (nood-) verlichting
  • Aanwezigheid, zichtbaarheid en functionaliteit van brandblussers

Instrueer je personeel over de risico’s en maatregelen

Al heb je zelf er alles aan gedaan om het pand zo brandveilig mogelijk te maken, uiteindelijk moet het personeel ook zorgen voor een brandveilige omgeving. Zij moeten beseffen wat risicofactoren zijn en hoe ze met gevaarlijke situaties om moeten gaan. Daarom is het handig dat je het personeel wegwijs maakt in de genomen maatregelen. Je kunt bijvoorbeeld de bovengenoemde checklist door verschillende personeelsleden laten nalopen. Zo werk je met z’n allen aan een brandveilige omgeving en voorkom je gevaarlijke situaties of nog erger.

Facility management, in dienst van het werk

Facility management draait om alles wat te maken heeft met de ondersteuning van de werkzaamheden van werknemers. Dit kan zowel op strategisch (gericht op strategische bedrijfsdoelstellingen) als op praktisch niveau (op het gebied van de individuele werknemers) betrekking hebben. Het gaat hierbij om zaken zoals werkplekinrichting, optimale ruimteplanning, efficiënte parkeervoorzieningen, veiligheid, catering, schoonmaak advies, beveiliging en bewust energieverbruik. Dit alles dient op een kostenbewuste manier te worden ingericht, rekening houdend met de soort organisatie of de specifieke bedrijfscultuur.

Soorten organisaties en bedrijven

Facility management is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering, vooral binnen grotere organisaties. Veel verschillende soorten bedrijven en instellingen zijn gebaat bij goed georganiseerde facilitaire zaken. Of het nu gaat om kantoren, een vakantiepark, een ziekenhuis, een stadion of een winkelcomplex, overal is facility management nodig. De afdeling facility management staat in dienst van de werknemers. Het belangrijkste doel van deze afdeling is dat de medewerkers van het bedrijf hun werk zo gemakkelijk mogelijk kunnen uitvoeren. Facility management zorgt ervoor dat de voorzieningen en de dienstverlening binnen een bedrijf of organisatie feilloos verlopen.

Voorbeelden van facility management

Facility management is een breed vakgebied dat bestaat uit uiteenlopende activiteiten. Zo denkt de facility manager mee over de inrichting van een gebouw en de verschillende ruimtes daarbinnen. Zijn de ruimtes bijvoorbeeld slim en efficiënt ingericht, zijn de werkplekken aantrekkelijk en voldoen ze aan de Arbowetgeving? Maar facility management richt zich ook op het inkopen van materialen en diensten die ter ondersteuning van het werk worden ingezet. Te denken valt aan schoonmaakdiensten, de juiste communicatiemiddelen, duurzame afvalverwerking, het onderhoud van gebouwen, verhuizingen, de postverwerking of de catering binnen een bedrijf.

Het Nieuwe Werken

Het zogenaamde Nieuwe Werken is een mooi voorbeeld waarbij facilitymanagement een belangrijke rol kan spelen. Door de razendsnelle technologische ontwikkelingen is het mogelijk geworden om plaatsonafhankelijk te werken. Steeds meer bedrijven gaan hierin mee. Dit vraagt niet alleen om een andere inrichting van de fysieke werkplekken, maar dit heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld de parkeervoorzieningen, de huisvesting, het slim inzetten van IT-middelen en het wagenparkbeheer. Een facilitair manager kan dergelijke processen in goede banen leiden.

Beveiligingswerk in Nederland 2018

In Nederland is de werkgelegenheid sinds eind 2016 flink gegroeid. Duizenden banen zijn erbij gekomen en duizend werklozen hebben en baan gevonden. Toch is de arbeidsmarkt voor beveiligingswerk gekrompen. Het absolute aantal beveiligers is afgenomen. Zo nam tussen 2010 en 2015 het aantal bewakers in deze branche af met 4.100, van 35.800 naar 31.700. Deze trend was met name zichtbaar bij de grotere beveiligingsbedrijven.

Aan de andere kant is het absolute aantal beveiligingsbedrijven juiste toegenomen. Om deze ontwikkelingen beter te begrijpen is het zaak om de oorzaken te leren kennen. De werkgelegenheid nationaal gezien is overal gestegen. Volgens werk.nl is meer dan de helft van de banengroei afkomstig van uitzendbureaus, de zorg en de detailhandel. Waarom steeg de werkgelegenheid dan niet voor de beveiligingsbranche?

De daling in werk voor beveiligers is te wijten aan de voortschrijdende technologische ontwikkelingen in deze markt. Veel werk wordt overgenomen door digitale bewaking op afstand. Daarnaast zijn er veel flexibelere vormen van dienstverlening ontstaan waarbij bewakers ‘op afroep’ kunnen worden ingeschakeld. De behoefte aan menselijke beveiligers is daardoor gedaald. Toch zijn er nog andere trends gaande die juist voor een groei van werkgelegenheid in de beveiliging zorgen.

Werkgelegenheid door vergrijzing

Een reden waardoor er juist een groei verspeld wordt in de werkgelegenheid voor de beveiliging is dat deze arbeidsmarkt aan het vergrijzen is. Sinds 2015 is het aantal mensen boven de 55 jaar dat werkzaam is in deze sector gestegen. Die trend zette zich ook voort in 2016. Er is daarom een vraag ontstaan naar krachtige innovatieve jongeren voor dit beroep bij de grotere bedrijven.

Wel wordt verwacht dat de groei zal afvlakken wanneer de veiligheidssector weer verzadigd is. Dit zal merkbaar zijn in de particuliere beveiligingsbranche. Er wordt echter verwacht dat de groei in werkgelegenheid voor horeca- en evenementenbeveiliging langer door zal stijgen.

Verzadiging in de arbeidsmarkt

Er is nog een andere verandering te constateren op deze arbeidsmarkt. Ondanks de daling in werkgelegenheid voor beveiligers is het tarief voor bewakers die actief in deze branche wel gestegen. In tien jaar tijd is dat zelfs gestegen met 14%. Deze groei zal echter afvlakken door verzadiging. In vergelijking met andere landen is Nederland wel een koploper wat betreft beveiliging. Dit is onder andere te zien in de grootste sectoren. De Rotterdamse haven en Schiphol zijn de grootste afnemers van beveiligers. Hier zal de werkgelegenheid voor beveiliging voorlopig het grootst zijn en het grootst blijven.

Laat je spullen bewaken met een camera

Om ervoor te zorgen dat je bedrijf beveiligd is voor eventuele mensen met kwade bedoelingen van buitenaf of om altijd een goede kijk op de werkvloer te hebben of het veilig werken is kun je gebruik maken van camera’s. Zo biedt G4S een mobiele camerabewaking aan onder de naam @VIEW.

Eenvoudig mobiel systeem

Het mobiele systeem kan op tal van plaatsen, zowel binnen als buiten ingezet worden en het werkt meteen. Inpluggen en het is functioneel. Je kunt zelf bepalen wanneer het systeem operationeel is. Dit kan bijvoorbeeld onder werktijd maar ook daarna. De beelden worden opgeslagen en zijn later ook nog terug te kijken.

Voor werven

Het systeem kent diverse toepassingen. Zo kan het gebruikt worden voor werven. Dit houdt in dat kostbare materialen die bijvoorbeeld opgeslagen liggen op je bedrijf beveiligd worden tegen diefstal.

Bij shutdowns en industrie

Daarnaast is het systeem ook inzetbaar bij shutdowns en industrie. Als er veel mensen in- en uitlopen bij bedrijven (bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden) kan er extra beveiliging nodig zijn die je met de mobiele camerabewaking kunt realiseren.

Tijdens evenementen

Ook tijdens evenementen kan een dergelijke bewaking nuttig zijn. Tijdens beurzen, festivals of andere grote evenementen waar veel bezoekers op afkomen kun je met behulp van bewaking alles goed in de gaten houden en kijken of er geen onregelmatigheden plaatsvinden. Dit is ook extra gunstig voor de veiligheid van alle aanwezigen.

Goederen beschermen

Een algemeen bekende toepassing van een camerasysteem is om goederen te beschermen tegen diefstal. Als je veel (kostbare) spullen in een magazijn of elders hebt staan is het slim er een camera op te stellen zodat deze veiliger staan en de kans op diefstal kleiner wordt. Wordt er toch wat gestolen dan kun je op de beelden kijken wat er gebeurd is en wellicht zo de dader opsporen.

Hoe zorg je voor een veilige werkplek?

Als werkgever wil je natuurlijk dat je personeel veilig kan werken op de werkvloer. Om dit te waarborgen kun je tal van maatregelen nemen zodat de werknemers in een veiligere werkomgeving hun bezigheden kunnen uitvoeren.

Bekijk wat je kunt doen

Op de website van G4S kun je zien wat er allemaal nodig is voor een veiligere werkomgeving. Op de site vind je een infographic met wat er allemaal belangrijk is als het om veiligheid binnen een bedrijf gaat.

Waar bevinden zich de hulpmiddelen?

Zorg ervoor dat je weet waar de plaats is om te verzamelen als een gebouw ontruimd wordt. Dit is veelal buiten en wordt met een bepaald symbool aangegeven. Als er sprake is van een calamiteit is het belangrijk dat iedereen op tijd en veilig aankomt op de verzamelplaats. Daarnaast is het belangrijk dat je weet waar je de EHBO koffer en de AED kunt vinden. Indien je deze nodig hebt is het wel zo handig als je er niet eerst naar hoeft te zoeken.

Waar is de nooduitgang?

Tevens is het belangrijk te weten waar zich de nooduitgangen bevinden en waar de brandblussers hangen. De nooduitgangen dienen een vrije toegang te hebben zodat iedereen zo snel mogelijk het gebouw kan verlaten. Brandblussers bestaan in verschillende types waarbij niet voor iedere brand dezelfde gebruikt kan worden. Een aanwezige Bhv’er dient te weten wat waarvoor gebruikt kan worden.

Taken van een Bhv’er

Daarnaast is het ook belangrijk dat je weet wat te doen bij brand. De taken die een Bhv’er heeft dienen ook duidelijk te zijn. Dit is niet alleen belangrijk voor de Bhv’er zelf maar ook voor de andere personeelsleden. Zo weten zij ook waarvoor ze bij een Bhv’er terecht kunnen. Als aan deze voorwaarden voldaan wordt in een bedrijf is het ook direct een heel stuk veiliger werken.

Tips voor het onderhouden van hijskettingen

Regelmatig onderhoud is essentieel op elke werkplek. Vooral op plekken waar met zware en gevaarlijke voorwerpen wordt gewerkt, zoals hijskranen. Ongelukken met hijskranen gebeuren helaas nog steeds regelmatig en moeten koste wat het kost voorkomen worden. Door het onderhouden van je hijskraan waarborg je de veiligheid van je werknemers. Daarnaast blijft je hijskraan in topvorm.

Begrijp de standaard problemen

De eerste stap in het behouden van de veiligheid met een hijskraan is begrijpen hoe deze werkt. Zo weet je wanneer slijtage impact heeft op de effectiviteit van de kraan. Er zijn drie soorten hijswerk die jouw kraan kan bevatten, namelijk de differentiaaltakel, kettingtakels en lieren. Alle hijsmiddelen bevatten een combinatie van een ketting en een haak om zware objecten op te tillen. Omdat de meeste van deze hijsmiddelen werken door een ketting op te rollen, is slijtage de grootste boosdoener. Onderhoud aan deze ketting kan een hoop schelen.

Hou je de ketting schoon en geolied

De meeste slijtage treedt op door roest en vuil. De kettingen worden hierdoor moeilijk om te bewegen. De meeste hijskettingen moeten los gemaakt worden voordat ze goed schoongemaakt en geolied kunnen worden. Dit moet minstens 2 keer per jaar gebeuren, afhankelijk van het gebruik van je hijsketting.

Let goed op tekenen van schade

Na verloop van tijd zal een hijsketting gaan slijten. Let goed op eventuele signalen en vervang de ketting voor het te laat is. Een teken dat een ketting vervangen moet worden is een knik in de kabel of het uitrekken van de kabel. Als de kabel een knal geeft tijdens het gebruik, is deze stijf en waarschijnlijk te oud.

Zorg dat je de kabel regelmatig test. Dit door je door in een veilige omgeving voorwerpen op te tillen met diverse gewichten. Hijsen mag enkel gedaan worden door specialisten, dus zorg dat je voldoet aan een cursus veilig hijsen.

Slotenmaker Sonam, de beste slotenservice uit de regio.

Slotenmaker Sonam levert al meer dan 15 jaar slotenmakers en 24-uurs slotenservice in heel Nederland. Van een eenvoudige sluisinstallatie tot het meest geavanceerde alarmsystemen, slotenmaker sonam kan en doet het allemaal. We hebben deel uitgemaakt van de slotenmaker gilde en bieden u 24 uur per dag noodsituaties voor sloten en sleutels, terwijl we onze productlijn uitbreiden en aanvullende diensten aanbieden om de veiligheids- en beveiligingsuitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan.

U kunt bij slotenmaker sonam rekenen op expertise en duurzaamheid.

Bij slotenmaker Sonam bedienen wij zowel residentiële als commerciële slotenmakersverzoeken, onze klantenkring varieert van gebouwenbeheer, kantoren, scholen, winkels, overheidsgebouwen, ziekenhuizen enz.

Slotenmaker Sonam – een betrouwbare slotenmaker.

Verkoop, reparatie en installatie van diensten:
Wij werken in meerdere regio´s als uw vertrouwde slotenmaker.
– Sleutels dupliceren of opnieuw aanmaken bij verlies.
– Sloten vervangen.
– Deuren openen.
– Kluizen openen.
– Auto’s openen.
– Verkoop, reparatie en installatie.

Slotenmaker Sonam is ook bekend slotenmaker in alphen aan den rijn en bevindt zich in het centrum van Alphen. Wij hebben een brede selectie van hoogbeveiligde sloten, kluizen en architectonische hardware evenals ontgrendelingsapparaten. Wij willen meer zijn dan alleen uw 24-uurs noodsleutelmaker in Alphen.

Neem daarom vandaag nog contact met ons op voor al uw Slotenmakersdiensten & beveiligingsdiensten.

Slotenmaker Sonam: 24 uur slotenmaker service in Nederland. Voor service 24 uur per dag, 7 dagen per week, bel 085-0516055

“Service is de sleutel tot ons succes”

Bezoek hier de website van slotenmaker sonam

Camerabewaking op het werk

Als Nederlanders zijn we al redelijk gewend aan camera’s om ons heen. Bewakingscamera’s in winkels, op straat, bij de pinautomaat. Sommige mensen zetten zelfs een camera op hun dashboard in de auto om eventuele misstanden te registreren. Zelfs op televisie genieten we er van wanneer we bijvoorbeeld ‘Wegmisbruikers’ kijken of 24 uur per dag Utopia kunnen volgen en in het verleden ‘Big Brother’ , ‘De Bus’ en ‘De Gouden Kooi’. Elke stap van de deelnemers kon gevolgd worden. En daarvoor waren er heel wat camera’s nodig.

Ondanks dat we er aan gewend zijn geraakt zijn bewakingscamera’s op de werkvloer nog steeds een heikel punt. Wanneer men op de werkvloer zomaar camera’s zou installeren zou men zich erg bekeken voelen. Het gevoel van Big Brother is watching you draagt in de meeste gevallen niet bij aan een fijne werksfeer. Ookal worden de bewakingscamera’s ook vaak vanuit een positief oogpunt geplaatst. Veiligheid voor medewerker, klant en werkgever. Alleen wordt het vaak niet zo ervaren.

Wanneer er problemen zijn op het werk wordt er vaak gedacht dat bewakingscamera’s de oplossing zijn. Zaken zoals diefstal, intimidatie, fraude zijn wellicht makkelijker te achterhalen met een bewakingscamera. Maar het is niet zomaar toegestaan. Wanneer niet duidelijk aangegeven staat dat er bewakingscamera’s actief zijn dan kan dit zelfs een celstraf opleveren van zes maanden. Om alles volgens de regels te doen moet er voldaan worden aan verschillende voorwaarden. Denk hierbij ook vooral aan de bescherming van de privacy van degenen die gefilmd worden. Vragen die je jezelf kunt stellen zijn:

  • Op welke andere manier kan ik mijn informatie achterhalen?
  • Zijn camera’s echt noodzakelijk (wellicht is zelf een extra controlerondje lopen ook een optie of is een pittig gesprek met het personeel/individu voldoende)
  • Weegt het bedrijfsbelang op tegen het privacybelang van de werknemers?

Ook binnen de organisatie zal het gebruik van camera’s besproken moeten worden. Niet alleen met de medewerkers maar in veel gevallen zal de OR over het bewakingscamerabeleid goedkeuring moeten geven.

Dit zijn nog maar een paar elementen met betrekking tot het gebruik van bewakingscamera’s op de werkvloer. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in bewakingscamera’s kunnen u verder helpen met deze regels en kunnen in veel gevallen ook advies geven omdat ze al vaker dit soort situaties bij de hand hebben gehad.

Sterke stijging computervirussen ten opzichte van voorgaande jaren

Sterke stijging computervirus activiteit gerapporteerd in januari 2018. Volgens het rapport januari 2018 van OnlineVirusRepair.com is de activiteit van computervirussen in deze maand sterk gestegen. Ook wordt het volgens de antivirus bestrijders steeds complexer en lastiger om de computervirussen online te bestrijden.

Het lijkt alsof cybercriminelen die computer virussen en spyware ontwikkelen niet veel slapen. Online Virus Repair heeft de afgelopen maand veel nieuwe kwetsbaarheden gevonden in veel gebruikte software plugins die cyber??criminelen toestaan virussen te installeren, zonder dat de gebruiker zich hiervan bewust is. Dit opent een ernstig potentieel aantal slachtoffers om te worden geïnfecteerd met een kwaadaardige virussen. De nieuwe virussen hebben het online verwijderen van virussen buitengewoon moeilijker gemaakt, zelfs voor virusbestrijders als Online Virus Repair.

Dan Steiner, directeur van Online Virus Repair zegt “Kwetsbaarheden in software zo populair als Flash en Java, die op bijna elke computer in de wereld zijn geinstalleerd, zijn zeer ernstige beveiligingsproblemen te noemen. Wat we tot nu toe aan beveiligingsproblemen zijn tegengekomen in de afgelopen maand, wijst ons erop dat 2018 een zwaar jaar voor antivirus bestrijders zal gaan worden.”

De meest voorkomende virussen van 2018 staan ??bekend als Ransomware (Ransom is letterlijk vertaald losgeld en ware is kort geschreven software). Zodra een computer geïnfecteerd is met het virus zal het letterlijk de computer en de toegang tot de meeste programma’s blokkeren en pas weer vrijgeven tegen het betalen van het lostgeld.

Steiner vervolgt: “Wij geloven dat het ergste nog moet komen. Op basis van de sterke stijging in virusactiviteit voor januari, verwachten wij nog veel erger. Het is belangrijk dat computergebruikers zich bewust is van de risico’s en de benodigde updates voor plugins en software installeerd. Het grootste kwetsbaarheden komen namelijk door verouderde versies van software.”

 

computer virus

Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt met de meest bekende gratis antivirus scanners ten computer virussen

Betreft de gratis virusscanners gaat onze voorkeur uit naar de gratis virusscanner van microsoft (Microsoft Security Essentials) omdat deze virusscanner erg eenvoudig is qua opzet en functionaliteiten en daardoor erg gemakkelijk te gebruiken voor de beginnende gebruiker. Microsoft Security Essentials neemt weinig geheugen van je pc in gebruik en na installatie heb je er weinig omkijken naar. Zorg ervoor dat je nooit twee virusscanners naast elkaar installeerd op je computer aangezien de kans op een conflict tussen beide scanners erg groot is. Hierdoor zal je computer niet beter maar juist minder goed beschermd zijn tegen virussen.

Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials is gratis antivirussoftware ontwikkeld door Microsoft. Deze software biedt bescherming tegen diverse soorten malware.

Avast! Free Antivirus

Avast! Free Antivirus is een compleet anti-virus-pakket dat volwaardige bescherming biedt. Uw computer wordt continu beveiligd tegen virussen, spyware en rootkits.

Avira Free AntiVirus

Avira Free Antivirus (voorheen AntiVir) is een volwaardige anti-virus-oplossing die alle activiteiten op uw computer constant in de gaten houdt.

AVG Antivirus Free

AVG Antivirus Free biedt gratis volledige bescherming van uw computer tegen virussen, wormen, trojaanse paarden, rootkits en spyware.

Cilindersloten

Een goed cilinderslot is essentieel voor een goed beveiligde deur. De cilinder moet met het nieuwe bouwbesluit voorzien zijn van skg 3 sterren cilindersloten. De sloten van M&C zijn naast dat ze SKG 3 sterren gekeurd zijn ook allemaal uitgevoerd met een gehard stalen brug. Daardoor is het cilinderslot niet alleen bescherm tegen onder andere het kerntrekken, boren, pikken maar ook tegen het cilinder breken.

Waarom een goed cilinderslot

In meer dan 90% van de woningen zijn de cilindersloten nog voorzien van een SKG 2* cilinder. Cilindersloten die geen skg keurmerk hebben of maar 2 sterren zijn binnen 30 seconden te openen, waardoor een inbreker ook met een meerpuntsluiting zeer eenvoudig de kern uit de cilinder kan trekken of het cilinderslot kan breken.

Daarom is het noodzakelijk om je cilinderslot te vervangen met een SKG 3 sterren cilinderslot zodat ze beveiligd zijn tegen het kerntrekken. Helaas zijn alleen skg 3* cilindersloten niet beveiligd tegen het cilinder breken. Daarvoor heb je de gehard stalen brug nodig die in alle M&C cilinders zitten.

Gelijksluitende cilindersloten bestellen

Vervang daarom uw cilinderslot met een SKG 3 sterren cilinder van M&C zodat u weet dat de inbreker uw woning voorbij loopt.

Wilt u direct gelijksluitende cilindersloten van M&C bestellen. Wij maken uw bestelling altijd direct en gratis gelijksluitend. Zo kunt u alle cilinders bedienen met dezelfde sleutels.

Besteld u vandaag voor 17:00 uur heeft u ze morgen al in huis.