Maandelijks archief: november 2018

Facility management, in dienst van het werk

Facility management draait om alles wat te maken heeft met de ondersteuning van de werkzaamheden van werknemers. Dit kan zowel op strategisch (gericht op strategische bedrijfsdoelstellingen) als op praktisch niveau (op het gebied van de individuele werknemers) betrekking hebben. Het gaat hierbij om zaken zoals werkplekinrichting, optimale ruimteplanning, efficiënte parkeervoorzieningen, veiligheid, catering, schoonmaak advies, beveiliging en bewust energieverbruik. Dit alles dient op een kostenbewuste manier te worden ingericht, rekening houdend met de soort organisatie of de specifieke bedrijfscultuur.

Soorten organisaties en bedrijven

Facility management is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering, vooral binnen grotere organisaties. Veel verschillende soorten bedrijven en instellingen zijn gebaat bij goed georganiseerde facilitaire zaken. Of het nu gaat om kantoren, een vakantiepark, een ziekenhuis, een stadion of een winkelcomplex, overal is facility management nodig. De afdeling facility management staat in dienst van de werknemers. Het belangrijkste doel van deze afdeling is dat de medewerkers van het bedrijf hun werk zo gemakkelijk mogelijk kunnen uitvoeren. Facility management zorgt ervoor dat de voorzieningen en de dienstverlening binnen een bedrijf of organisatie feilloos verlopen.

Voorbeelden van facility management

Facility management is een breed vakgebied dat bestaat uit uiteenlopende activiteiten. Zo denkt de facility manager mee over de inrichting van een gebouw en de verschillende ruimtes daarbinnen. Zijn de ruimtes bijvoorbeeld slim en efficiënt ingericht, zijn de werkplekken aantrekkelijk en voldoen ze aan de Arbowetgeving? Maar facility management richt zich ook op het inkopen van materialen en diensten die ter ondersteuning van het werk worden ingezet. Te denken valt aan schoonmaakdiensten, de juiste communicatiemiddelen, duurzame afvalverwerking, het onderhoud van gebouwen, verhuizingen, de postverwerking of de catering binnen een bedrijf.

Het Nieuwe Werken

Het zogenaamde Nieuwe Werken is een mooi voorbeeld waarbij facilitymanagement een belangrijke rol kan spelen. Door de razendsnelle technologische ontwikkelingen is het mogelijk geworden om plaatsonafhankelijk te werken. Steeds meer bedrijven gaan hierin mee. Dit vraagt niet alleen om een andere inrichting van de fysieke werkplekken, maar dit heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld de parkeervoorzieningen, de huisvesting, het slim inzetten van IT-middelen en het wagenparkbeheer. Een facilitair manager kan dergelijke processen in goede banen leiden.

offshore veiligheid

Veiligheidsvoorschriften op een boorplatform

Het werken op offshore boorplatformen brengt verhoogde veiligheidsrisico’s met zich mee. De offshore veiligheid is zeer belangrijk en je dient voordat je het boorplatform betreed een VCA certificaat te beschikken. Er zijn veiligheidsvoorschriften opgesteld door verschillende instanties. In dit artikel vind je meer informatie over de veiligheid op boorplatformen.

Vereiste offshore veiligheid

Alvorens je een boorplatform betreedt, dien je een VCA cursus te volgen. De VCA cursus leert medewerkers hoe om te gaan met dagelijkse situaties en behandelt 14 onderwerpen over gevaarlijke stoffen, risico’s en preventie. Daarnaast komen de voorschriften voor branduitbraak aan bod. Ook voor het gebruiken van offshore hijskranen op een boorplatform zijn verschillende veiligheidseisen gesteld. Deze zijn in lijn met de VCA gestelde voorschriften en eisen.

Boorplatform omstandigheden

Juist omdat de omstandigheden op een boorplatform zeer zwaar kunnen zijn, is het belangrijk om goede kennis te hebben van de veiligheidsvoorschriften. Men heeft op een booreiland te maken met de zee, eventuele stormen en temperatuurwisselingen. Harde windstoten kunnen fatale gevolgen hebben voor medewerkers. Wijk daarom nooit af aan de standaardprocedures en zorg voor een goede kennis en beschikking van een VCA. Er zijn verschillende gestelde eisen om te werken op een boorplatform:

  • Een goede fysieke gesteldheid
  • Een goede mentale gesteldheid
  • Het bezitten van een VCA
  • Het dragen van de juiste werkkleding

Kledingvoorschriften

Op een offshore platform is werkkleding zeer belangrijk. Een pak kost gemiddeld € 1400,- en bestaat uit een jas, broek, schoenen, helm, onderkleding en handschoenen. De werkkleding is van hoge kwaliteit, opvallende reflecterende kleur en draagt daarmee bij aan je veiligheid.

Verenigde Arabische Emiraten

Wanneer je denkt aan boorplatformen, denk je waarschijnlijk aan de Verenigde Arabische Emiraten. In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zien we bijzondere ontwikkelingen in de offshore industrie. De bouw blijft groeien, terwijl de economie niet of nauwelijks groeit. Daarnaast is er ondanks de sterke concurrentie toch ruime mogelijkheid om te ondernemen in de woningbouwsector.

Offshore veiligheid en de Verenigde Arabische Emiraten

De wettelijke verplichtingen zijn voor offshore ondernemingen aanzienlijk minder dan voor onshore ondernemingen in de VAE. In 1960 begon de extreme groei in de offshore industrie waarbij de olie inkomsten fors stegen en daarbij ook het aantal ondernemingen en de werkgelegenheid. Deze grote groei nam ook verschillende offshore veiligheidsrisico’s mee. Daarom heeft Zayed bin Al Nayhan in 1962 de veiligheidsvoorschriften sterk aangescherpt in de VAE. Vandaag de dag verschillen de offshore veiligheidsvoorschriften niet veel meer met die van de Europese landen. Bovendien zijn er diverse veiligheidstrainingscentra in Dubai en de VAE om de veiligheid op boorplatformen te waarborgen.